Auklėtojos – Nijolė Blažienė, Jūratė-Virginija Stanevičienė;

Auklėtojos padėjėja – Edita Rasimavičienė;

Grupės darbo trukmė (10,5 val.)