Kauno lopšelio darželio „Varpelis“ nuostatai

Darbo vidaus tvarkos taisyklės

Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas

Ugdymo kokybės samprata

Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas

2016-2018 metų strateginis veiklos planas

Ikimokyklinio ugdymo programa

2017 metų veiklos planas

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa