Kauno lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...
PARTNERIAI
PARTNERIAI

Siekiant gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, lopšelyje-darželyje „Varpelis“, pradedamas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniam ugdyme, integruojant specialiųjų poreikių vaikus“ įgyvendinimas. Projekto metu Kauno lopšelis-darželis  „Varpelis” ir partnerės Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“, Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“, Kauno lopšelis-darželis  „Želmenėlis“, Klaipėdos rajono Vėžaičių lopšelis-darželis, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagerins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, pritaikydamos mokymosi per judesį metodiką, padedančią integruoti specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes.

Šio projekto metu numatomos vykdyti veiklos skirtos ikimokyklinių įstaigų pedagogų kompetencijai didinti, įgyti teorinių ir praktinių žinių, sukurti ikimokyklinių įstaigų tinklą, diegti „Mokymosi per judesį“ metodą į ugdymo procesą bei inovatyviai IKT įrangai įsigyti.

Projekto metu bus padidinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė ir įvairovė, labiau atitinkanti pedagogų bei vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius.