Kauno lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...
PARTNERIAI
PARTNERIAI

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti dar 6 metų neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams(globėjams) priimti pagrįstus teisingus sprendimus dėl ankstyvesniojo vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priims tėvai (globėjai).
Pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.
Tėvai (globėjai), nusprendę leisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę nuo 5 metų, turėtų apie tai informuoti grupės padagogus ar administraciją.