Auklėtojos – Regina Misevičienė, Laima Svirskienė;

Auklėtojos padėjėja – Jūratė Daujotienė;

Grupės darbo trukmė (10,5 val.)

„PASAKĖLĖS“ GR. PRISTATYMAS