Auklėtojos – Dalia Meldaikienė, Laima Svirskienė;

Auklėtojos padėjėja – Marina Mažarova;

Grupės darbo trukmė (10,5 val.)

„PELĖDŽIUKŲ“ GR. PRISTATYMAS