Auklėtojos – Nijolė Blažienė, Agnė Kubilienė;

Auklėtojos padėjėja – Edita Rasimavičienė;

Grupės darbo trukmė (10,5 val.)

„SKRUZDĖLYČIŲ“ GR. PRISTATYMAS