Kauno lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...
PARTNERIAI
PARTNERIAI
 • „JUDĖJIMAS IR MOKYMASIS VAIKYSTĖJE: KOKS RYŠYS?” (Sergejus Neifachas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius, VDU Švietimo akademijos docentas, VU Ugdymo mokslų instituto daktaras) https://youtu.be/IOfWruZTmdM
 • „LAUKO PEDAGIKOS SVARBA VAIKO VYSTYMUISI” (Lukas Benevičius, VšĮ „Mokymosi mokykla“ vadovas, švietimo konsultantas, žurnalo „Ugdymo meistrai“ bendraautorius) (PERŽIŪRĖTI)
 • „KUBAI iMO LEARN: KODĖL IR KAIP“ (Jolanta Vienažindienė, UAB „LANTEL“ atstovė) https://youtu.be/uuEK49SEGes
 • „JUDESYS VAIKO KŪRYBIŠKUMO UGDYMUI” (Audronė Ališauskienė, logopedė ekspertė, Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė”) https://youtu.be/FGVHYlM37hA
 • „JUDESYS IR MOKYMASIS REKREACINĖSE ZONOSE IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE” (Lina Bagdanavičienė, direktorė; Joana Grigienė, pavaduotoja ugdymui, Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“) https://youtu.be/kosj8cPUySg
 • „SENSOMOTORINIAI – RELAKSACINIAI ŽAIDIMAI IR JŲ PRITAIKYMAS UGDYME” (Jūratė Balčiūnienė, vyr. mokytoja, Kauno lopšelis-darželis „Giliukas”) https://youtu.be/-R-jlhqcGjo
 • „JUDESYS – MUZIKOS KLAUSYMOSI METODINĖ PRIEMONĖ MUZIKINIAME IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME” (Sandra Naujokaitienė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja, Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis”) https://youtu.be/sbLHzVVkwXc
 • „JUDESIO ĮVEIKLINIMAS UGDANT XXI a. VAIKUS DARŽELYJE” (Saulė Šerėnienė, direktorė; Livija Žukauskienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė; Vyda Šapranavičienė, IU mokytoja metodininkė; Laiva Gataveckienė, vyr. socialinė pedagogė, Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis”) https://youtu.be/Fp38yhpazb0
 • „Skaičiavimo ir geometrinių figūrų pažinimo įtvirtinimas kūno kultūros pamokos metu” (Albina Pakėnienė, meninio ugdymo vyr. mokytoja, Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“) https://youtu.be/NdLXOXRUwGw
 • „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KALBOS UGDYMAS PER JUDESĮ” (Zita Ona Jurgelevičienė, direktorė, II vadybinė kategorija; Germa Astrauskienė, logopedė ekspertė; Laima Rickevičienė, logopedė metodininkė, Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis)
 • „VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO, FIZINIŲ YPATYBIŲ UGDYMAS, NAUDOJANT INTERAKTYVIUS IMO KUBUS” (Gintarė Ragelienė, vyr. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Agnė Vyniautienė, vyr. mokytoja; Aistė Činikė, vyr. mokytoja, Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė”) https://youtu.be/M-Z-eUUxjrk
 • „JUDĖK LINKSMAI SU IMO KUBAIS” (Aušrinė Kumpienė, mokytoja, Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius) https://youtu.be/XlX8bQgR83E
 • „PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FIZINIO RAŠTINGUMO UGDYMO YPATUMAI JUDESIO KOREKCIJOS UŽSIĖMIMŲ METU” (Inga Šimkutė-Karalevičienė, judesio korekcijos specialistė metodininkė, Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka”, Šiaulių lopšelis-darželis „Žiburėlis”) (PERŽIŪRĖTI)
 • „ŽINIUKŲ ŠALIS” (Vilma Juodienė, vyr.mokytoja; Virginija Rundzienė, vyr. mokytoja; Živilė Raižytė-Loginienė, vyr. mokytoja, Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė”) https://youtu.be/VJVM7podLhM
 • „IMO KUBŲ PRITAIKYMAS UGDOMOJOJE VEIKLOJE” (Ana Kiverienė, mokytoja metodininkė; Agnė Kubilienė, vyr. mokytoja, Kauno lopšelis-darželis „Varpelis”) https://youtu.be/keoL6QHn69M
 • „KŪRYBIŠKAS, SPORTINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS – IMO KUBŲ PAGALBA” (Kamilija Žambaitė, mokytoja; Eirūnė Gibavičiūtė, meninio ugdymo (šokis) mokytoja, Kauno lopšelis-darželis „Varpelis”) https://youtu.be/8q0MA3fwlRY
 • „JUDESIO IR PROTO TRENIRUOČIŲ INTEGRAVIMAS „JUDAME DAUGIAU IR IŠRADINGIAU” (Danguolė Simanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė; sporto specialistų komanda: Idalija Braškytė, mokytoja ekspertė; Justina Rimkevičiūtė, mokytoja; Viktorija Baravykaitė, trenerė; Milda Steponavičiūtė, trenerė, Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis”) (PERŽIŪRĖTI)
 • „NAKTIS STATULŲ MUZIEJUJE” (Alma Lukošiūnienė, meninio ugdymo mokytoja ekspertė; Asta Valaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė, Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“) https://youtu.be/d9o5-b4flnE
 • „SKARDŽIŲJŲ IR DUSLIŲJŲ PRIEBALSIŲ MOKYMAS TAIKANT AKTYVUOSIUS MOKYMO METODUS” (Andželina Ramanauskienė, mokytoja metodininkė; Aušrinė Giedraitienė, logopedė metodininkė, Kauno mokykla-darželis „Šviesa”) (PERŽIŪRĖTI)
 • „MOKYMASIS PER JUDESĮ IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME MAŽEIKIŲ L-D „BERŽELIS” LAUKO ERDVĖSE” (Rosita Juočerienė, mokytoja; Vida Poškuvienė, vyr. mokytoja, Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis”) https://youtu.be/Dqr-7jcS20c
 • „INTERAKTYVIŲ GRINDŲ VEIKSMINGUMAS IR NAUDINGUMAS UGDANT Z KARTOS VAIKUS’’ (Lina Dagilienė, vyr.mokytoja; Erika Valeikienė, mokytoja, Kauno lopšelis-darželis „Varpelis”) (PERŽIŪRĖTI)
 • „MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS MUZIKOS UŽSIĖMIMUOSE” (Evelina Gaidytė, mokytoja; Indrė Marcinkevičienė, mokytoja, Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė”) (PERŽIŪRĖTI)
 • „FUTBOLO ELEMENTŲ INTEGRAVIMAS Į UGDYMO PROCESĄ” (Jurgita Lazauskienė, mokytoja metodininkė, Marijampolės lopšelis-darželis „Pasaka“) (PERŽIŪRĖTI)
 • „IMO KUBAI KITAIP” (Inesa Budvydienė, vyr.mokytoja, Vėžaičių pagrindinė mokykla ikimokyklinio ugdymo skyrius) (PERŽIŪRĖTI)