Kauno lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...
PARTNERIAI
PARTNERIAI

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0

Valstybinė švietimo strategija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF

Vaiko teisių konvencija

https://www.e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.2FB4C5F44B52

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C