"VARPELIS"

Kauno lopšelis-darželis

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

PARTNERIAI

PARTNERIAI

“Šviesoforo palinkėjimas”

Šviesoforas apsidairo

Kas kulniuoja, kas už vairo. . .

Na o mums,  ko tu linki?

Būkit budrūs ir sveiki !

Š. m. sausio 26 d. „Pasakėlės“ grupės vaikai su auklėtojomis R. Misevičiene, D. Meldaikiene ir neformaliojo ugdymo pedagoge I. Mikštaite dalyvavo l/d „Žilvitis“, organizuotoje metodinėje veikloje „Žaidžiu ir mokausi“, kurios metu vaikai  žaidė žaidimus, išmoko dainelę apie saugų eismą, žiūrėjo filmuką. Po veiklos  į darželį vaikai sugrįžo įtvirtinę žinias, kurias jau turėjo, įgiję  naujų žinių ir patyrę daug teigiamų emocijų.

Su rogutėm išlenktom
Žvilgančiom alėjom –
Lekiam, lekiam mes maži,
Greitesni už vėją.

Sausio 25 dieną mūsų darželio  „Voveraičių“  ir „ Skruzdėlyčių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinio projekto „Žiemos olimpiada 2016“ rogučių rungtyse. Juk smagu visiems drauge pasidžiaugti žiemuže, su rogutėm palakstyti ir draugais pasivaržyti.  Pasijausti olimpiečiais, degant  ugniai ant penkių mūs olimpinių žiedų…

„Pasakėlės“, „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai ir auklėtojos Regina Misevičienė, Dalia Meldaikienė, Agnė Kubilienė bei neformaliojo ugdymo pedagogė Inga Mikštaitė dalyvavo Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio organizuojamame respublikiniame plenere „Sniego karalystė 2016“ . Pleneras skirtas Motiejaus Valančiaus – dvasininko, istoriko, švietėjo, lietuvių grožinės prozos pradininko, knygelių vaikams „Mikė melagėlis“ ir  „Vaikų knygelė“ autoriaus, 215 gimimo metinėms ir vietos bendruomenių metams paminėti. Plenero pagrindiniai uždaviniai: skatinti vaikus domėtis pasakomis: jų klausytis, jas sekti, piešti, nulipdyti jų veikėjus, sudaryti sąlygas meninei saviraiškai, panaudojant netradicines priemones (sniegą, ledą, šerkšną) kūrybinėms idėjoms įgyvendinti. Vaikai klausėsi skaitomos lietuvių liaudies pasakos „Katinėlis ir kiškelis“, žaidė pirštukinius žaidimus. Visi drauge, laisvai pasirinktoje aplinkoje, kūrė erdvines skulptūras iš sniego, labiausiai įsimintinus veikėjus: mešką, katinėlį ir kiškutį. Vyresnieji vaikai klausėsi ir sekamos M.Valančiaus istorijos „ Mikė melagėlis“, kurią autorius parašė daugiau nei prieš 130 metų. Prieš tiek laiko lietuvių kalba buvo šiek tiek kitokia nei dabar, todėl ir vaikai išgirdo daug dabar jau nežinomų žodžių. Plenero paskutinę dieną ugdytiniai klausėsi lietuvių liaudies pasakos „Aukso laivas“ ir džiaugdamiesi sniego malonumais sukūrė „Sniego laivą“.

Š. m. sausio 19 – 21 dienomis „Voveraičių“  grupės vaikai dalyvavo respublikiniame RIUKKPA  organizuoto projekto „Renkuosi, nes žinau“  tinklinio ir golfo sporto šakų pristatymuose.  Jų metu vaikai susipažino su šiomis sporto šakomis,  patys pabandė žaisti tinklinį ir golfą.  Į darželį visi sugrįžo kupini džiaugsmo, teigiamų emocijų ir žinių, kuriomis skubėjo pasidalinti su kitais grupės draugais.