Kauno lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...
PARTNERIAI
PARTNERIAI

ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

Švietimo pagalba – vaikams, jų tėvams (globėjams), mokytojams teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė pagalba. Lopšelyje-darželyje švietimo pagalbą teikia: logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir mokytojas padėjėjas. Lopšelyje-darželyje švietimo pagalbą koordinuoja Vaiko gerovės komisija.

LOGOPEDO PAGALBA

Logopedas vertina vaikų kalbos raidą, šalina jų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių vaikų ugdymo klausimais.  

Lopšelyje-darželyje dirba logopedė RENATA GINKUVIENĖ 

274870022_709338900447107_1116518515349175142_n

PSICHOLOGO PAGALBA

Psichologas įvertina ir padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), lopšelio-darželio pedagogais bei konsultuoja tėvus (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais.

Lopšelyje-darželyje dirba psichologo asistentė PAULINA POCIŪTĖ

 img_0886 

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą.  Padeda vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus. 

Lopšelyje-darželyje dirba specialioji pedagogė ERNESTA LEONAVIČIENĖ

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

Socialinis pedagogas vertina vaiko socialines problemas ir poreikius, ugdo vaikų socialines kompetencijas, planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui  procese, konsultuoja tėvus ir pedagogus socialinių įgūdžių ugdymo klausimais.

Lopšelyje-darželyje dirba specialioji pedagogė JUSTINA DEKAMINAVIČIŪTĖ

MOKYTOJO PADĖJĖJO PASLAUGOS

Mokytojo padėjėjas dirba su vaiku ar vaikų grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, logopedu ir kitais specialistais. Pagalba teikiama ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme turintiems vidutinių, didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ir vaikams sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems organizuojama savirūpa.

Lopšelyje-darželyje dirba mokytojo padėjėjos ROBERTA ŠUKYTĖ-GRICIENĖ ir RASA STANKEVIČIENĖ