Kauno lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...
PARTNERIAI
PARTNERIAI

Įstaigos taryba:

Regina Misevičienė – pirmininkė – 867260688, el.p. reginapedag@gmail.com

Gintarė Slavinskienė – sekretorė – 867102780

Nariai:

Kamilija Žambaitė – 860287387

Rasa Stankevičienė – 861259229

Žana Bratejko – 863339843

Rita Vaičiukynienė – 868618268

Jurgita Dulinskienė  (tėvų atstovė) – 867523880

Gytis Rūkas (tėvų atstovas) – 869831856

Jurgita Ūsienė (tėvų atstovas) – 864305493

Įstaigos taryba:

  • Numato lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis;
  • Aprobuoja veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, audito ataskaitas;
  • Nustato ugdymo organizavimo tvarką;
  • Plėtoja vaikų, tėvų, mokytojų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;
  • Inicijuoja lopšelio-darželio, šeimos ir kitų socialinių partnerių bendradarbiavimą;
  • Svarsto įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą;
  • Vykdo ūkinės-finansinės veiklos priežiūrą;
  • Priima nutarimą dėl vadovų ir pedagogų atestacijos;
  • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbuotojų skatinimo.

Vaiko gerovės komisija

Gintarė Slavinskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

Erika Starkuvienė, auklėtoja – komisijos sekretorė;

Renata Ginkuvienė, logopedė – komisijos narė;

Virginija Zieniūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – komisijos narė;

Ana Kiverienė, auklėtoja  – komisijos narė;

Dalė Bilevičienė, auklėtoja – komisijos narė;

Jurgita Černiauskienė, psichologė – komisijos narė.

Mokytojų atestacijos komisija:

Lidija Kasiulynienė,  direktorė – pirmininkė;

Dalia Meldaikienė, auklėtoja metodininkė – sekretorė;

Jūratė Stanevičienė, mokytoja metodininkė – narė;

Stasė Cvirkienė, vyresnioji auklėtoja – narė;

Rita Marija Tumosienė, muzikos mokytoja metodininkė – narė;

Asta Sutkienė, tėvų atstovė – narė;

Edita Mikelionienė, švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė – narė.