Kauno lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...
PARTNERIAI
PARTNERIAI

MIELI TĖVELIAI,

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos galimybe, 2020 metais paramą skyrėte lopšeliui-darželiui „Varpelis“, kuriame Jūsų mažylis gyvena ir ugdosi didesnę dienos dalį, kur jis ruošiamas gyvenimui, kur į jo sąmonę diegiami pirmieji doros, sąžiningumo, meilės daigeliai. Juk čia vaikai praleidžia didžiąją dalį savo laiko. Čia jie žaidžia, bando pažinti supančio pasaulio paslaptis, susirasti draugų.

Jūs labai padėsite mažiesiems varpeliukams, jeigu savo 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 2021 metais skirsite mūsų įstaigai. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant vaikų ugdymo(si) kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines erdves, stiprinant lopšelio-darželio materialinę bazę.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 2 d. gali pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 proc.) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti Kauno lopšelį-darželį „Varpelis”.

Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemos interneto svetainę http://deklaravimas.vmi.lt.

Skirdami paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio „Varpelis” tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) aplinkos bei sąlygų gerinimo.

 

Mūsų rekvizitai:

Mokestinis laikotarpis: 2021;
E1 Gavėjo tipas: 2 – Paramos gavėjas;
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191636824;
E3 Mokesčio dalies paskirtis: Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“;
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,2;
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: galima nurodyti, iki kurių metų skiriama parama.

Buveinės adresas – S. Žukausko g. 17, Kaunas

 

Dėkojame už Jūsų gerumą ir bendradarbiavimą!