Rugsėjo 1-osios šventė;

Rudenėlio šventė;

Tolerancijos diena;

Kalėdinės eglutės šventė;

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Lietuvos Nepriklausomybės diena;

Užgavėnės;

Amatų dirbtuvėlės;

Šv. Velykų šventė;

Šeimų sporto šventė;

Vaikų gynimo diena;

Atsisveikinimo su darželiu šventė (priešmokyklinėse grupėse);