2019 metai

Aiškinamasis raštas II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis

Aiškinamasis raštas I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis

2018 metai

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų finansinių ataskaitų

III ketvirčio ataskaitų rinkinys

II ketvirčio ataskaitų rinkinys

I ketvirčio ataskaitų rinkinys

2017 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.  III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirtis