2019 metai

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 metai

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų finansinių ataskaitų

III ketvirčio ataskaitų rinkinys

II ketvirčio ataskaitų rinkinys

I ketvirčio ataskaitų rinkinys

2017 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.  III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirtis