Kauno lopšelio darželio “Varpelis” nuostatai

Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas

Ugdymo kokybės samprata

Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas

2016-2018 metų strateginis veiklos planas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa