Bendruomenės svartymui pateikiamas l/d “Varpelis” direktorės 2018 metų veiklos ataskaitos (projektas). Įvertinimą ir siūlymus galite pateikti adresu varpelisld@gmail.com arba perduoti lopšelio-darželio “Varpelis” tarybos pirmininkui iki 2019 sausio 28 d.

2018 metų vadovo veiklos ataskaitos projektas

Kauno lopšelio darželio “Varpelis” nuostatai

Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas

Ugdymo kokybės samprata

Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas

2016-2018 metų strateginis veiklos planas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa