2019 m. kovo mėnesio veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2018 metų vadovo veiklos ataskaita

Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2019 m. veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2019-2021 metų strateginis veiklos planas

Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas

Ugdymo kokybės samprata

Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas

2016-2018 metų strateginis veiklos planas